Info om medlemskab

Når Du melder dig får Du en mail med info om dit medlemskab.
Dit tlf. nummer er dit medlemsnummer.
Dit mobil nummer skal Du bruge som adgang til vores arrangementer.

Hvis flere skal meldes ind - så gør det enkeltvis for hvert medlem.

info mails

Når Du melder dig ind og IKKE vælger at komme med på maillisten, 
er det stadig vigtigt at vi kan kontakte dig -
 i forbindelse med fornyelse af medlemskab.
Du må derfor ikke lave en "fiktiv" e-mail adresse såsom:
noname@noname.dk eller æøå@æøå.dk

Vi spammer dig IKKE med ligegyldig info! - kun det der er relevant for dig.
Tlf. nummer kan heller ikke være: 11223344 eller lign. 
Heller ikke selvom det er obligatorisk at Du skriver dit tlf. nummer.

Hvis Du ikke skriver en gyldig e-mail adresse samt tlf. nummer, 
har vi ingen mulighed for at kontakte dig, 
og dit medlemskab vil så heller ikke være gyldigt.