Generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Musikforeningen Sneglen som afholdes.

Tirsdag den 21. marts 2023
Kl. 19.00
På Skottegårdsskolen i teatersalen
Generalforsamlingen er KUN for betalende medlemmer.
Hvis du ikke har betalt kontingent kan du sagtens nå det endnu.
Det kan gøres her:

kontingent
Ved ankomst vil du modtage:
Vedtægter, regnskab og stemmeseddel.

Du vil også få en kupon, som du kan indløse i baren.
Der vil derudover også være mulighed for at købe diverse drikkevarer derefter.

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af årsregnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse

På valg er bestyrelsesmedlemmer:
Niels Kümler
Bjarke Bering
Per Kleist
Flemming Engberg
Suppleant:
Claus Valentin

7. Godkendelse af vedtægtsændringer
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i 
hænde på:
musikforeningensneglen@gmail.com
senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 

Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt som supplement til denne indkaldelse.

Vel mødt